çağıltı01ağustos-  15eylül                                                                                            

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

        FİkİR....VE....EDEBİYAT....DERGİSİ

                

 

çağıltı.. [i.] akarsuyun çıkardığı ses, çağlama.

 

fikir. -kri [A.i.] 1. Düşünme, düşünce.

2. Akıl, hafıza. 3. Derin ve yoğun düşünce.

ve. [A.i.] Beraberlik veya birbirini takip etme hali olan kelime ve cümleleri birbirine bağlar.   

edebiyat. –tı (..--) [A.i] 1.Düşünce, duygu ve hayallerin yazı veya sözle, dil vasıtasıyla  güzel bir şekilde ifade edilmesi sanatı (Lat. literatür)

dergi. [i.] 1. Belirli  aralıklarla çıkan, çeşitli yazı, şiir, resim vb. malzeme ile oluşturulan süreli yayım, mecmua, risale, mevkute. *

 

 

 

*Büyük Türkçe Sözlük, D. Mehmet Doğan, Ülke Yayınları

 

 

ARŞİV / BU SAYIDA

 

E-MAIL ADRESIMIZ: cagilti@hotmail.com